Feeport

Feeport OÜ on Eestis baseeruv tehnoloogiaettevõte, mis rajati 2021 aastal ning tegeleb piiriülese e-kaubanduse logistika tugiteenuste haldamise tarkvara arendamisega.

X7trade on välja töötatud platvorm, mille eesmärk on luua andmete vahendamise kanal Euroliidu väliste müüjate ja nende Euroliidu siseste  üksuste ning liikmesriikide tolli IT süsteemi vahel. X7trade abiga on võimalik väikese vaevaga edastada tollideklaratsioonid ja kaasnevad dokumendid automaatselt ja turvaliselt tollile. Tuhandete saadetiste andmete edastamine vaid mõne sekundiga ning impordimaksu (VAT) korrektse maksmise tagamine vastavale liikmesriigi tollile on X7trade suurimaks eeliseks.

  • Piiramatu hulk H7 profiili tollideklaratsioonide genereerimine sekunditega
  • HS koodi automaatne määramine (andmete digitaliseerimine)
  • Reaalajas ülevaade deklaratsioonidest ja päringutest
  • Deklaratsioonide arhiiv
  • Raportid

Feeport OÜ missiooniks on aidata e-kaubandusega tegelevatel ettevõtetel orienteeruda seadusandluses ja deklareerida Euroopa liitu saabuvaid saadetisi suurtes mahtudes, mugavalt ja kiirelt. Oleme tänaseks loonud suhtluskanalid tolliametitega Hollandis, Soomes, Lätis, Leedus, Bulgaarias ja Belgias. Eestis oleme edukalt andmevahenduse katsed Eesti Maksu- ja Tolliameti IMPULSS süsteemiga.